شرکت عمران فرآب در سالها فعالیت خود بستری پویا و چند بعدی برای نیروهای جوانی بوده که با خلاقیت و انرژی خود، سعی در ارتقاء تجربه خود و بالندگی شرکت داشته اند.

چنانچه شما فردی متعهد،خلاق و با انگیزه در زمینه پروژه های آبی هستید، در صورت وجود فرصت شغلی که در همین صفحه اعلام میگردد، با توجه به توانایی های خود و فرصت شغلی اعلام شده، رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمائید.

E-mail: Info[at]omranfarab.com

Χ متاسفانه در حال حاضر فرصت شغلی جدید وجود ندارد Χ